Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 233/2017 z dnia 10 lipca 2017 r.
w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów Miasta Bełchatów
18.07.2017 więcej
Zarządzenie Nr 232/2017 z dnia 10 lipca 2017 r.
w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów Miasta Bełchatowa
18.07.2017 więcej
Zarządzenie Nr 231/2017 z dnia 10 lipca 2017 r.
w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu
18.07.2017 więcej
Zarządzenie Nr 230/2017 z dnia 10 lipca 2017 r.
w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
18.07.2017 więcej
Zarządzenie Nr 229/2017 z dnia 10 lipca 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczycielki Publicznego
Gimnazjum nr 5 im. Mikołaja Kopernika z oddziałami
integracyjnymi w Bełchatowie ubiegającej się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego w roku szkolnym 2016/2017
17.07.2017 więcej
Zarządzenie Nr 228/2017 z dnia 04 lipca 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczycielki Publicznego
Gimnazjum nr 1 im. Szarych Szeregów z oddziałami integracyjnymi
w Bełchatowie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego w roku szkolnym 2016/2017
17.07.2017 więcej
Zarządzenie Nr 227/2017 z dnia 04 lipca 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczycielki Szkoły
Podstawowej nr 8 im. Jana Brzechwy w Bełchatowie ubiegającej
się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku szkolnym
2016/2017
17.07.2017 więcej
Zarządzenie Nr 226/2017 z dnia 04 lipca 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczycielki Przedszkola
Samorządowego nr 4 w Bełchatowie ubiegającej się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego w roku szkolnym 2016/2017
17.07.2017 więcej
Zarządzenie Nr 225/2017 z dnia 04 lipca 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczycielki Przedszkola
Samorządowego nr 2 "Akademia Bolka i Lolka" w Bełchatowie
ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w
roku szkolnym 2016/2017
17.07.2017 więcej
Zarządzenie Nr 224/2017 z dnia 04 lipca 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
postępowania egzaminacyjnego dla nauczycielki Szkoły
Podstawowej nr 3 im.Żołnierzy POW w Bełchatowie ubiegającej
się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku szkolnym
2016/2017
17.07.2017 więcej