Lista artykułów

Nazwa artykułu
Potwierdzanie danych wskazanych w rejestrze gminy i ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Bełchatowa do dnia 23.12.2011 r.
Potwierdzanie danych wskazanych w rejestrze gminy i ewidencji
działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta
Bełchatowa do dnia 23.12.2011 r.
24.04.2015 więcej
Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych
Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych
24.04.2015 więcej
Podział nieruchomości
Podział nieruchomości
24.04.2015 więcej
Podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych – zgłoszenie przedmiotu opodatkowania
Podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych –
zgłoszenie przedmiotu opodatkowania
24.04.2015 więcej
Podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych – korekta opodatkowania w trakcie roku podatkowego
Podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych –
korekta opodatkowania w trakcie roku podatkowego
24.04.2015 więcej
Licencja na przewóz taksówką osobową
Licencja na przewóz taksówką osobową
24.04.2015 więcej
Oświadczenie o wartości sprzedaży brutto poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych
Oświadczenie o wartości sprzedaży brutto poszczególnych
rodzajów napojów alkoholowych
23.04.2015 więcej
Obsługa Wspólnot Mieszkaniowych
Obsługa Wspólnot Mieszkaniowych
23.04.2015 więcej
Nieodpłatne nabycie na mienie komunalne
Nieodpłatne nabycie na mienie komunalne środków trwałych od
osób fizycznych i prawnych
23.04.2015 więcej
Najem mieszkania komunalnego
Najem mieszkania komunalnego
23.04.2015 więcej