Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zamiana dotychczas zajmowanych lokali mieszkalnych za pośrednictwem Urzędu Miasta
Zamiana dotychczas zajmowanych lokali mieszkalnych za
pośrednictwem Urzędu Miasta
26.05.2015 więcej
Zameldowanie w trybie administracyjnym
Zameldowanie w trybie administracyjnym
25.05.2015 więcej
Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały
Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały
25.05.2015 więcej
Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy
Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy
25.05.2015 więcej
Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
25.05.2015 więcej
Wymeldowanie z pobytu stałego
Wymeldowanie z pobytu stałego
25.05.2015 więcej
Wymeldowanie z pobytu czasowego
Wymeldowanie z pobytu czasowego
22.05.2015 więcej
Wymeldowanie w trybie administracyjnym
Wymeldowanie w trybie administracyjnym
22.05.2015 więcej
Wydawanie zaświadczeń o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego
Wydawanie zaświadczeń o wielkości użytków rolnych
gospodarstwa rolnego
22.05.2015 więcej
Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach
Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach i opłatach
lokalnych lub stwierdzającego stan zaległości
21.05.2015 więcej