Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej
Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej
27.05.2015 więcej
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
27.05.2015 więcej
Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym
Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym
27.05.2015 więcej
Zawarcie małżeństwa przed osobą duchowną
Zawarcie małżeństwa przed osobą duchowną
26.05.2015 więcej
Zawarcie małżeństwa przed Kierownikiem USC w lokalu usc/poza lokalem usc
Zawarcie małżeństwa przed Kierownikiem USC w lokalu usc/poza
lokalem usc
26.05.2015 więcej
Zaświadczenie potwierdzające dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Zaświadczenie potwierdzające dokonanie opłaty za korzystanie z
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
26.05.2015 więcej
Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo za granicą
Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim
można zawrzeć małżeństwo za granicą.
26.05.2015 więcej
Zaświadczenie z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców
Zaświadczenie z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania
cudzoziemców.
26.05.2015 więcej
Zaświadczenia z planu zagospodarowania przestrzennego
Zaświadczenia z planu zagospodarowania przestrzennego
26.05.2015 więcej
Zamiana lokali mieszkalnych między zainteresowanymi stronami
Zamiana lokali mieszkalnych między zainteresowanymi stronami
26.05.2015 więcej